All videos

Holy Moley – it did work!

March 16, 2022

(PL)

Krótka historia o tym jak wykorzystałam szanse i możliwości by rozwinąć swoją karierę w IT, oraz dlaczego warto wierzyć w siebie i kształtować poczucie własnej skuteczności, mimo paraliżującego strachu przed "nowym" i "nieznanym".

(ENG)

A short story about how I used the opportunities I encountered to develop my career in IT and why it is worth believing in yourself and shaping a sense of self-efficacy, despite the paralyzing fear of the "new" and "unknown".

Tags