All videos

When life gives you lemons, make lemon grenades

August 23, 2021

[ENG]

We all get stumbled and, as a rule, these are not pleasant situations. However, on the other hand, there is no more effective method of learning than basing it on your own experiences. In my talk, I will share with you a few such situations, from which I not only managed to come out unscathed but they allowed me to develop and became milestones in my career.

[PL]

Każdemu z nas zdarzają się potknięcia i z reguły nie są to przyjemne sytuacje. Jednak z drugiej strony nie ma skuteczniejszej metody nauki niż opieranie jej na własnych doświadczeniach. W moim wystąpieniu podzielę się z Wami kilkoma takimi sytuacjami, z których nie tylko udało mi się wyjść obronną ręką ale pozwoliły mi się rozwinąć i stały się kamieniami milowymi w mojej karierze.

Tags